referenti
proeqtebi


1987-1991 G"saxanZro depo" qalaq marneulSi, saqarTvelo
Glilos sazogadoebrivi centri, sastumro, kinoTeatri, restorani, saqarTvelo

1993-1995 sakuTari saxlebi TbilisSi da mTiuleTSi (aRmosavleT saqarTvelo)

1999-2004 sacxovrebeli korpusis modernizacia da mowesrigeba, Zvel fridrixsfeldes q. 23, mTlianobaSi 136 bina, berlini, germania
296 biniani sacxovrebeli korpusis modernizacia da mowesrigeba, tierparkTan 64/66, gegmarebis Secvla da saerTo Sesasvlelis damateba, berlini, germania
sacxovrebeli korpusis modernizacia
dolgenzees q. 21/22, 296 bina, Sulce-boizenis q. 35/37, 296 bina, gegmarebis Secvla da axali saerTo Sesasvlelis damateba
modernizacia
da mowesrigeba
strausbergis q. 24, zumondis q. 22-23a, marksburgis q. 33-34, hentigis q. 25-26, iunker-iorgis q. 25-26a berlini, germania

2004-2008 sakuTari saxlebi TbilisSi da supermarketi ozurgeTSi (dasavleT saqarTvelo)

2008-2009 Sorfhaides muzeumis "nadiroba da Zalaufleba" da evropis pasaJis Sida arqiteqtura hamburgi

 

Zurück
 
zum kontaktpost@ketevan.com

am gverdis yvela foto da teqsti © 2009 ketevan.com